Hợp âm: Eb7 - E flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb7 - E flat dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Eb G Bb Db - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

Eb7

(E flat dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtEb G Bb DbCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Ebdom ; Ebdom7 ;Hợp âm liên quan D#7 ;

Hợp âm [Eb7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 2 3] - Intermediate
[x 6 8 6 8 6] - Intermediate
[11 13 11 12 11 11] - Intermediate
[11 x 11 12 11 x] - Advanced
[x 6 8 8 8 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Eb7]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb7]

Hợp âm: Eb7 - E flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele