Hợp âm: Eb6 - E flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb6 - E flat sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: Eb G Bb C - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

Eb6

(E flat sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtEb G Bb CCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Ebmajor6 ; EbMaj6 ; EbM6 ;Hợp âm liên quan D#6 ;

Hợp âm [Eb6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 1 3] - Intermediate
[x 6 8 8 8 8] - Advanced
[11 x 10 12 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Eb6]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb6]

Hợp âm: Eb6 - E flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele