Hợp âm: Eb5 - E flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb5 - E flat power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: Eb Bb - Cấu trúc quãng: R 5

Eb5

(E flat power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtEb BbCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan D#5 ;

Hợp âm [Eb5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 6 8 8 x x] - Rookie
[11 13 13 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Eb5]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb5]

Hợp âm: Eb5 - E flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele