Hợp âm: Eb13 - E flat thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb13 - E flat thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: Eb G Bb Db C - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

Eb13

(E flat thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtEb G Bb Db CCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Eb7(add13) ; Eb7/6 ; Eb7/13 ; Eb7(add6) ; Ebdom7/6 ; Ebdom7/13 ; Ebdom6 ; Ebdom13 ; Ebdom7(add6) ; Ebdom7(add13) ;Hợp âm liên quan D#13 ;

Hợp âm [Eb13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 x 11 12 13 x] - Advanced
[x 6 5 6 6 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Eb13]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb13]

Hợp âm: Eb13 - E flat thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele