Hợp âm: Ebº7 - E flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebº7 - E flat diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: Eb Gb A C - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Ebº7

(E flat diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtEb Gb A CCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Ebº ; Ebdim ; Ebdim7 ; Ebdim/6 ; Ebdim(add6) ;Hợp âm liên quan D#º7 ;

Hợp âm [Ebº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 1 2] - Intermediate
[x 6 7 5 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ebº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebº7]

Hợp âm: Ebº7 - E flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele