Hợp âm: E9b5 - E ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E9b5 - E ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: E G# A# D F# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

E9b5

(E ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE G# A# D F#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế E9(b5) ; E9(-5) ; E7/9(b5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 1 2 1 3 2] - Advanced
[x 7 6 7 7 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [E9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [E9b5]

Hợp âm: E9b5 - E ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele