Hợp âm: E6 - E sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E6 - E sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: E G# B C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

E6

(E sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtE G# B C#Cấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Emajor6 ; EMaj6 ; EM6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 1 2 0] - Intermediate
[x x 2 4 2 4] - Advanced
[x 7 9 9 9 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [E6]
Other [Ukulele] finger positions of [E6]

Hợp âm: E6 - E sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele