Hợp âm: E - E major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E - E major - basic major triad - Các note cấu thành: E G# B - Cấu trúc quãng: R 3 5

E

(E major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtE G# BCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế EM ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 1 0 0] - Rookie
[12 11 9 9 9 x] - Intermediate
[x 7 9 9 9 7] - Intermediate
[0 2 2 4 5 4] - Advanced
[x 7 6 4 5 4] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [E]
Other [Ukulele] finger positions of [E]

Hợp âm: E - E major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele