Hợp âm: Dmaj9 - D major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dmaj9 - D major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: D F# A C# E - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Dmaj9

(D major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD F# A C# ECấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế DM9 ; DMaj7(add9) ; DM7(add9) ; Dmajor7(add9) ; DM7/9 ; DMaj7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dmaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 2 2 2 2] - Intermediate
[10 x 11 11 x 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Dmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Dmaj9]

Hợp âm: Dmaj9 - D major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele