Hợp âm: Dm7 - D minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dm7 - D minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: D F A C - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Dm7

(D minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtD F A CCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Dmin7 ; D-7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dm7] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 1 1] - Rookie
[x 5 7 5 6 5] - Intermediate
[10 x 10 10 10 x] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Dm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Dm7]

Hợp âm: Dm7 - D minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele