Hợp âm: Dm(maj7) - D minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dm(maj7) - D minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: D F A C# - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Dm(maj7)

(D minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtD F A C#Cấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Dm(M7) ; Dmin(Maj7) ; Dm(+7) ; D-(M7) ; Dm(addM7) ; Dm(add7) ; Dmin(addM7) ; Dmin(+7) ; Dmin(add7) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 2 1] - Rookie
[x 5 7 6 6 5] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Dm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Dm(maj7)]

Hợp âm: Dm(maj7) - D minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele