Hợp âm: Dbmaj9 - D flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbmaj9 - D flat major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: Db F Ab C Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Dbmaj9

(D flat major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtDb F Ab C EbCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế DbM9 ; DbMaj7(add9) ; DbM7(add9) ; Dbmajor7(add9) ; DbM7/9 ; DbMaj7/9 ;Hợp âm liên quan C#maj9 ;

Hợp âm [Dbmaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 1 1 1 1] - Intermediate
[9 x 10 10 x 11] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Dbmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbmaj9]

Hợp âm: Dbmaj9 - D flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele