Hợp âm: Dbm - D flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbm - D flat minor - basic minor triad - Các note cấu thành: Db E Ab - Cấu trúc quãng: R m3 5

Dbm

(D flat minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtDb E AbCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Dbmin ; Db- ;Hợp âm liên quan C#m ;

Hợp âm [Dbm] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 1 3 x] - Intermediate
[x 4 6 6 5 4] - Intermediate
[9 11 11 9 9 9] - Intermediate
[x x 11 9 9 12] - Advanced
[x x 11 13 14 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Dbm]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbm]

Hợp âm: Dbm - D flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele