Hợp âm: Db7 - D flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db7 - D flat dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Db F Ab B - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

Db7

(D flat dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtDb F Ab BCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Dbdom ; Dbdom7 ;Hợp âm liên quan C#7 ;

Hợp âm [Db7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 4 6 4] - Intermediate
[9 11 9 10 9 9] - Intermediate
[x x 11 13 12 13] - Advanced
[x 4 6 6 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Db7]
Other [Ukulele] finger positions of [Db7]

Hợp âm: Db7 - D flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele