Hợp âm: Dbº7 - D flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbº7 - D flat diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: Db E G Bb - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Dbº7

(D flat diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtDb E G BbCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Dbº ; Dbdim ; Dbdim7 ; Dbdim/6 ; Dbdim(add6) ;Hợp âm liên quan C#º7 ;

Hợp âm [Dbº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 x 8 9 8 x] - Advanced
[x 4 2 3 2 3] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Dbº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbº7]

Hợp âm: Dbº7 - D flat diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele