Hợp âm: D9 - D ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D9 - D ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: D F# A C E - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

D9

(D ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD F# A C ECấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế D7(add9) ; D7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 4 5 5 5] - Intermediate
[x 5 4 2 1 0] - Advanced
[10 x 10 9 7 x] - Professional
[10 12 10 11 10 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D9]
Other [Ukulele] finger positions of [D9]

Hợp âm: D9 - D ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele