Hợp âm: D7sus4 - D dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D7sus4 - D dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: D G A C - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

D7sus4

(D dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtD G A CCấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 1 3] - Rookie
[10 12 10 12 13 10] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [D7sus4]

Hợp âm: D7sus4 - D dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele