Hợp âm: D6 - D sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D6 - D sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: D F# A B - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

D6

(D sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtD F# A BCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Dmajor6 ; DMaj6 ; DM6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 2 0 2] - Rookie
[x 5 7 7 7 7] - Intermediate
[10 x 9 11 10 x] - Advanced
[10 12 x 11 12 10] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D6]
Other [Ukulele] finger positions of [D6]

Hợp âm: D6 - D sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele