Hợp âm: D#7sus4 - D sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#7sus4 - D sharp dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: D# G# A# C# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

D#7sus4

(D sharp dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtD# G# A# C#Cấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Eb7sus4 ;

Hợp âm [D#7sus4] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 6 8 6 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [D#7sus4]

Hợp âm: D#7sus4 - D sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele