Hợp âm: D#6 - D sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#6 - D sharp sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: D# G A# C - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

D#6

(D sharp sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtD# G A# CCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế D#major6 ; D#Maj6 ; D#M6 ;Hợp âm liên quan Eb6 ;

Hợp âm [D#6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 1 3] - Intermediate
[x 6 8 8 8 8] - Advanced
[11 x 10 12 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [D#6]
Other [Ukulele] finger positions of [D#6]

Hợp âm: D#6 - D sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele