Hợp âm: Cmaj9\E - C (with E added as the lower note) major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cmaj9\E - C (with E added as the lower note) major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: E C E G B D - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Cmaj9\E

(C (with E added as the lower note) major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE C E G B DCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế CM9\E ; CMaj7(add9)\E ; CM7(add9)\E ; Cmajor7(add9)\E ; CM7/9\E ; CMaj7/9\E ;Hợp âm liên quan Cmaj9 ;

Hợp âm [Cmaj9\E] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 7 10 7 8 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cmaj9\E]
Other [Ukulele] finger positions of [Cmaj9\E]

Hợp âm: Cmaj9\E - C (with E added as the lower note) major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele