Hợp âm: Cm(maj7) - C minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm(maj7) - C minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: C D# G B - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Cm(maj7)

(C minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtC D# G BCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Cm(M7) ; Cmin(Maj7) ; Cm(+7) ; C-(M7) ; Cm(addM7) ; Cm(add7) ; Cmin(addM7) ; Cmin(+7) ; Cmin(add7) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Cm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 5 4 4 3] - Intermediate
[8 x 9 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm(maj7)]

Hợp âm: Cm(maj7) - C minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele