Hợp âm: C9sus4 - C ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C9sus4 - C ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: C F G A# D - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

C9sus4

(C ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtC F G A# DCấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan C9sus4\G ;

Hợp âm [C9sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 3 3 3 3] - Rookie
[x 3 x 3 3 1] - Advanced
[8 x 8 7 6 6] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [C9sus4]

Hợp âm: C9sus4 - C ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele