Hợp âm: C\E - C (with E added as the lower note) major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C\E - C (with E added as the lower note) major - basic major triad - Các note cấu thành: E C E G - Cấu trúc quãng: R 3 5

C\E

(C (with E added as the lower note) major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtE C E GCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế CM\E ;Hợp âm liên quan C ;

Hợp âm [C\E] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 3 2 0 1 0] - Rookie
[12 x 10 12 13 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C\E]
Other [Ukulele] finger positions of [C\E]

Hợp âm: C\E - C (with E added as the lower note) major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele