Hợp âm: C#9#5 - C sharp ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#9#5 - C sharp ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: C# F A B D# - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

C#9#5

(C sharp ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC# F A B D#Cấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế C#9(#5) ; C#+9 ; C#aug9 ; C#7#5(add9) ;Hợp âm liên quan Db9#5 ;

Hợp âm [C#9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 4 4 5] - Advanced
[9 8 9 8 10 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C#9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [C#9#5]

Hợp âm: C#9#5 - C sharp ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele