Hợp âm: C#7sus4 - C sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#7sus4 - C sharp dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: C# F# G# B - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

C#7sus4

(C sharp dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtC# F# G# BCấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Db7sus4 ;

Hợp âm [C#7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 4 4 2 4] - Advanced
[x 4 6 4 7 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [C#7sus4]

Hợp âm: C#7sus4 - C sharp dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele