Hợp âm: Bmaj9 - B major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bmaj9 - B major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: B D# F# A# C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Bmaj9

(B major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtB D# F# A# C#Cấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế BM9 ; BMaj7(add9) ; BM7(add9) ; Bmajor7(add9) ; BM7/9 ; BMaj7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bmaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 3 2 2] - Advanced
[7 x 8 8 x 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Bmaj9]

Hợp âm: Bmaj9 - B major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele