Hợp âm: Bm7b5 - B minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bm7b5 - B minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: B D F A - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Bm7b5

(B minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtB D F ACấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bº7 ; B1/2dim ; B1/2dim7 ; Bm7(b5) ; Bm7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 x 2 3 1] - Advanced
[7 x 7 7 6 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bm7b5]

Hợp âm: Bm7b5 - B minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele