Hợp âm: Bdim - B diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bdim - B diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: B D F - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Bdim

(B diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtB D FCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 9 10 12 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Bdim]

Hợp âm: Bdim - B diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele