Hợp âm: Bbmaj7 - B flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbmaj7 - B flat major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: Bb D F A - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Bbmaj7

(B flat major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtBb D F ACấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Bbmajor7 ; BbM7 ; BbMaj7 ;Hợp âm liên quan A#maj7 ;

Hợp âm [Bbmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 x 7 7 6 x] - Intermediate
[x x 8 10 10 10] - Intermediate
[x 1 3 2 3 1] - Advanced
[x x 4 3 2 1] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bbmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbmaj7]

Hợp âm: Bbmaj7 - B flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele