Hợp âm: Bbm9 - B flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm9 - B flat minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: Bb Db F Ab C - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Bbm9

(B flat minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtBb Db F Ab CCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Bbminor9 ; Bbmin9 ; Bbm7/9 ; Bbm7(add9) ; Bb-7/9 ; Bb-7(add9) ; Bbmin7/9 ; Bbmin7(add9) ;Hợp âm liên quan A#m9 ;

Hợp âm [Bbm9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 x 6 6 6 8] - Advanced
[x 13 11 13 13 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bbm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm9]

Hợp âm: Bbm9 - B flat minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele