Hợp âm: Bbm13 - B flat minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm13 - B flat minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: Bb Db F Ab G - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Bbm13

(B flat minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtBb Db F Ab GCấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Bbminor13 ; Bbmin13 ; Bbm7/13 ; Bbm7(add13) ; Bb-7(add13) ; Bb-7/13 ; Bbmin7/13 ; Bbmin7(add13) ; Bbm7/6 ; Bbm7(add6) ; Bb-7(add6) ; Bb-7/6 ; Bbmin7/6 ; Bbmin7(add6) ;Hợp âm liên quan A#m13 ;

Hợp âm [Bbm13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 8 6 6 8 6] - Intermediate
[x 1 x 1 2 3] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bbm13]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm13]

Hợp âm: Bbm13 - B flat minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele