Hợp âm: Bbdim - B flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbdim - B flat diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: Bb Db E - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Bbdim

(B flat diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtBb Db ECấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan A#dim ;

Hợp âm [Bbdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 2 3 2 0] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bbdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbdim]

Hợp âm: Bbdim - B flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele