Hợp âm: Bb9 - B flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb9 - B flat ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: Bb D F Ab C - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

Bb9

(B flat ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtBb D F Ab CCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế Bb7(add9) ; Bb7/9 ;Hợp âm liên quan A#9 ;

Hợp âm [Bb9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 1 1] - Intermediate
[6 x 6 5 3 x] - Professional
[6 8 6 7 6 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bb9]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb9]

Hợp âm: Bb9 - B flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele