Hợp âm: Bb7 - B flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb7 - B flat dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Bb D F Ab - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

Bb7

(B flat dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtBb D F AbCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bbdom ; Bbdom7 ;Hợp âm liên quan A#7 ;

Hợp âm [Bb7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 1 3 1] - Intermediate
[6 8 6 7 6 6] - Intermediate
[x x 8 10 9 10] - Advanced
[6 x 6 7 6 x] - Advanced
[x 1 3 3 3 4] - Professional
[6 8 x 7 9 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bb7]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb7]

Hợp âm: Bb7 - B flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele