Hợp âm: Bb5 - B flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb5 - B flat power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: Bb F - Cấu trúc quãng: R 5

Bb5

(B flat power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtBb FCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan A#5 ;

Hợp âm [Bb5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 3 x x] - Rookie
[6 8 8 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Bb5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb5]

Hợp âm: Bb5 - B flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele