Hợp âm: Bb13 - B flat thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb13 - B flat thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: Bb D F Ab G - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

Bb13

(B flat thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtBb D F Ab GCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Bb7(add13) ; Bb7/6 ; Bb7/13 ; Bb7(add6) ; Bbdom7/6 ; Bbdom7/13 ; Bbdom6 ; Bbdom13 ; Bbdom7(add6) ; Bbdom7(add13) ;Hợp âm liên quan A#13 ;

Hợp âm [Bb13] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 1 3 3] - Advanced
[6 x 6 7 8 8] - Advanced
[6 8 6 7 8 6] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bb13]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb13]

Hợp âm: Bb13 - B flat thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele