Hợp âm: B7b5 - B seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B7b5 - B seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: B D# F A - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

B7b5

(B seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtB D# F ACấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế B7(b5) ; B7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 3 2 4 x] - Advanced
[7 8 7 8 x x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [B7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [B7b5]

Hợp âm: B7b5 - B seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele