Hợp âm: B7#5 - B seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B7#5 - B seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: B D# G A - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

B7#5

(B seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtB D# G ACấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế B7(+5) ; Baug7 ; B+7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 2 0 3] - Advanced
[7 x 7 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [B7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [B7#5]

Hợp âm: B7#5 - B seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele