Hợp âm: B13 - B thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B13 - B thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: B D# F# A G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

B13

(B thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtB D# F# A G#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế B7(add13) ; B7/6 ; B7/13 ; B7(add6) ; Bdom7/6 ; Bdom7/13 ; Bdom6 ; Bdom13 ; Bdom7(add6) ; Bdom7(add13) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B13] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 x 2 4 4] - Advanced
[7 x 7 8 9 x] - Advanced
[x 2 1 2 2 4] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [B13]
Other [Ukulele] finger positions of [B13]

Hợp âm: B13 - B thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele