Hợp âm: Asus4 - A suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Asus4 - A suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: A D E - Cấu trúc quãng: R 4 5

Asus4

(A suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtA D ECấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế A4 ; A#3 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Asus4] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 0 2 3 0] - Rookie
[5 7 7 7 5 5] - Intermediate
[x 0 2 2 3 5] - Advanced
[12 12 14 15 12] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Asus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Asus4]

Hợp âm: Asus4 - A suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele