Hợp âm: Abmaj9 - A flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abmaj9 - A flat major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: Ab C Eb G Bb - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Abmaj9

(A flat major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtAb C Eb G BbCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế AbM9 ; AbMaj7(add9) ; AbM7(add9) ; Abmajor7(add9) ; AbM7/9 ; AbMaj7/9 ;Hợp âm liên quan G#maj9 ;

Hợp âm [Abmaj9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 5 3 4 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Abmaj9]

Hợp âm: Abmaj9 - A flat major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele