Hợp âm: Abmaj7 - A flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abmaj7 - A flat major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: Ab C Eb G - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Abmaj7

(A flat major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtAb C Eb GCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Abmajor7 ; AbM7 ; AbMaj7 ;Hợp âm liên quan G#maj7 ;

Hợp âm [Abmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 5 5 4 4] - Intermediate
[4 x 5 5 4 x] - Intermediate
[x x 6 5 4 3] - Advanced
[x 11 10 8 8 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Abmaj7]

Hợp âm: Abmaj7 - A flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele