Hợp âm: Ab9#5 - A flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab9#5 - A flat ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: Ab C E Gb Bb - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

Ab9#5

(A flat ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtAb C E Gb BbCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Ab9(#5) ; Ab+9 ; Abaug9 ; Ab7#5(add9) ;Hợp âm liên quan G#9#5 ;

Hợp âm [Ab9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 4 3 5 x] - Advanced
[4 x 4 5 5 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ab9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab9#5]

Hợp âm: Ab9#5 - A flat ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele