Hợp âm: A9#5 - A ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A9#5 - A ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: A C# F G B - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

A9#5

(A ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA C# F G BCấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế A9(#5) ; A+9 ; Aaug9 ; A7#5(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[5 x 5 6 6 7] - Advanced
[x 12 11 12 12 13] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [A9#5]

Hợp âm: A9#5 - A ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele