Hợp âm: A7sus2 - A dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A7sus2 - A dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: A B E G - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

A7sus2

(A dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtA B E GCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A7sus2] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 0 3] - Rookie
[x 0 2 0 0 3] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [A7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [A7sus2]

Hợp âm: A7sus2 - A dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele