Hợp âm: A13 - A thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A13 - A thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: A C# E G F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

A13

(A thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtA C# E G F#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế A7(add13) ; A7/6 ; A7/13 ; A7(add6) ; Adom7/6 ; Adom7/13 ; Adom6 ; Adom13 ; Adom7(add6) ; Adom7(add13) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A13] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 0 2 2] - Rookie
[x 0 5 2 2 2] - Advanced
[5 7 5 6 7 5] - Professional
[x 12 11 12 12 14] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A13]
Other [Ukulele] finger positions of [A13]

Hợp âm: A13 - A thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele