Hợp âm: Aº7 - A diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Aº7 - A diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: A C D# F# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Aº7

(A diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtA C D# F#Cấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Aº ; Adim ; Adim7 ; Adim/6 ; Adim(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Aº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 1 2 1 2] - Intermediate
[5 x 4 5 4 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Aº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Aº7]

Hợp âm: Aº7 - A diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele