Hợp âm: A#7#5 - A sharp seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#7#5 - A sharp seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: A# D F# G# - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

A#7#5

(A sharp seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtA# D F# G#Cấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế A#7(+5) ; A#aug7 ; A#+7 ;Hợp âm liên quan Bb7#5 ;

Hợp âm [A#7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 1 3 2] - Intermediate
[6 x 6 7 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [A#7#5]

Hợp âm: A#7#5 - A sharp seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele