Chord/Tab song: Xóm Cũ Làng Tôi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xóm Cũ Làng Tôi - (1. Quê tôi [Am]xưa dòng sông êm đềm uốn [E]quanh Thôn làng y...)

2 years ago714 Đức Huy
--
1. Quê tôi [Am]xưa dòng sông êm đềm uốn [E]quanh
Thôn làng yên [E7]ấm nương dâu [Am]xanh
Bà chăn nuôi tằm kéo [Dm]tơ dệt thành tấm [C]áo
Trưa hè [Am]về dưới lũy tre [E]xanh
Tôi ngồi nghe Ông tôi kệ [Dm]chuyện
Chuyện làng [E]Tôi có ba [Dm]thôn hợp
Thành một [E7]xóm Thôn đồng [Am]bến có bến đá
Nước [G]trong Thôn Đồng [Dm]Cùng dưới
Núi đá [C]vôi Thôn Đồng [G]Hội bông phơi
Trắng [E]xóa nhớ bến [Am]đò chợ khách
Sang [Dm]sông nhớ ngừng [G]chiều diều
Gió vi [C]vu nhớ những [F]ngày hội xóm
Đông [C]vui rồng rắn [C]lên mây nhảy dây
nổ [Dm]nồi đánh đá kéo [E7]co đoạn
Ngày [Am]về trồng lúa [Dm]vui khoai hồn
Mỗi [G]người sớm tối chuyên [C]lo cầu Chúa
Thương [E7]ban quê hương an [Am]lành.
 
2. Thôn đồng [Am]bến có bến đá
Nước [G]trong Thôn Đồng [Dm]Cùng dưới
Núi đá [E]vôi Thôn Đồng [G]Hội bông phơi
Trắng [E]xóa nhớ bến [Am]đò chợ khách
Sang [Dm]sông nhớ ngừng [G]chiều diều
Gió vi [C]vu nhớ những [F]ngày hội xóm
Đông [C]vui rồng rắn [C]lên mây nhảy dây
Nổ [Dm]nồi đánh đá kéo [E7]co
Rồi một [Am]ngày nguyện ước lâu [Dm]nay
Dựng nhà [G]thờ hợp nhất ba [C]thôn thành xóm
Yên [Dm]Lưu nhận Đức Mi-ca [E]e tổng lãnh
Thiên [E7]Thần gìn giữ đoàn [A]dân.
 
Từ nhịp 3/ chuyển sang 3/8
 
ĐK:
[A]Trăm năm trôi qua sống giữa [C#m]bao
cơn phong ba cha ông ta vẫn giữ [Bm]vững một
Niềm [A]tin [A7]tình thương Thiên [D]Chúa
Đêm [A]ngày hằng chở [B7]che cho con [E7]cháu
Luôn an [E7]lành [A]Noi gương Cha ông
Lớp cháu [C#m]con nay mai sau trên quê hương
Quyết nếu [Bm]cao tình yêu [A]thương
[A7]Phụng thờ Thiên [D]Chúa giữ [A]trọn lòng
Trung [Bm]kiên theo Sứ [E7]Thần Mi-ca [A]e

Chords List

Chord: Xóm Cũ Làng Tôi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like